Wie is Yolanthe de Goederen?

Aan de Landbouwuniversiteit Wageningen heb ik (1965) de opleiding tot landschapsarchitect gevolgd. Na deze studie heb ik tien jaar gewerkt als (senior) beleidsmedewerker bij provinciale overheden. Daar richtte ik mij op het ontwikkelen van een meer integrale benadering van het milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid.

Tegelijkertijd was ik gefascineerd door het “hoe” van werken. Wat maakt dat ik leegloop op of juist energie krijg van werk? Hoe word ik meer zichtbaar in mijn werk? Hoe vergroot ik mijn invloed? Hoe kan ik meer in mijn kracht gaan staan? Deze vragen boeiden mij zodanig, dat ik de keuze heb gemaakt om het roer om te gooien. Na afronding van de beroepsopleiding tot loopbaanadviseur bij adviesbureau Hoogendijk ben ik mijn eigen loopbaanadviespraktijk gestart. Sinds 2001 werk ik met veel plezier als loopbaancoach. Sinds die tijd heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd om mijzelf persoonlijk en professioneel verder te blijven ontwikkelen. Onder andere op het vlak van coaching, stressmanagement, jobmarketing en het inzetten van creatieve middelen.

Als loopbaancoach begeleid ik cliënten die de behoefte hebben om meer vanuit hun kracht in het leven te staan. Ik werk met hen aan het verhelderen van hun zelfbeeld, het beter managen van stress of aan het maken van keuzes in de loopbaan. Daarbij hecht ik aan een evenwichtige balans tussen diepgang en resultaatgerichtheid. Mijn natuurlijke focus ligt op de “interne” communicatie (denken, voelen, emoties). Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat de cliënt het geleerde ook direct toepast in concrete situaties. Zo wordt het voor cliënten mogelijk een nieuwe stap te zetten in hun leven en loopbaan.

Ook begeleid ik mensen met ernstiger stressklachten en burn-out. Hiervoor zet ik de CSR methode in, een mooie methode die in eerste instantie focust op fysiek herstel en vervolgens op opbouw van verdere vitaliteit, coaching en re-integratie. Het gaat er daarbij vooral om je bewust te worden van de signalen van je lichaam en te leren grenzen stellen.

Certificeringen

  • Ik ben register loopbaancoach CMI B. Zie verder www.cminl.nl
  • Ik ben door de Noloc, de vereniging van loopbaanprofessionals, erkend als loopbaanprofessional. Zie verder www.noloc.nl
  • Door Heartmath Benelux ben ik gecertificeerd als 1:1 provider. Dit betekent dat ik cliënten individueel begeleid volgens het Heartmath Stressreductieprogramma. Zie www.heartmathbenelux.com

Partners

  • Naast mijn eigen loopbaanpraktijk werk ik op freelance basis voor VistaNova, school voor loopbaan en leiderschap (voortzetting adviesbureau Hoogendijk). Hier begeleid ik als supervisor studenten in hun ontwikkeling tot loopbaancoach. Zie verder www.vistanova.nl

Privacy

Hier een link naar het privacy reglement.